Bình Phong tiêu chuẩn

Giá công bố trên website là giá cho 1 tấm lẻ với kích thước thấp nhất, các hình ảnh của sản phẩm thường được thể hiện bởi nhiều tấm lẻ ghép lại, đôi khi có cả phụ kiện như chân-kệ. (tuy nhiên các phụ kiện là mua riêng theo nhu cầu) Vui lòng bấm vào sản phẩm để chọn kích thước theo nhu cầu và giá tương ứng.

Đã thêm sp so sánh