Kệ Bình Phong

Ke-001
40.000 vnđ

Phụ kiện gắn thêm khi khách hàng có nhu cầu gắn thêm kệ, mỗi đơn vị kệ là được tạo thành bởi 2 tấm bình phong, các loại bình phong kích thước khác nhau sẽ tương ứng với mỗi loại kệ khác nhau, xin vui lòng chọn đúng kệ dành cho bình phong của bạn.

Loại kích cỡ :
  • Dài 610mm - Rộng 200mm (Bình phong 40cm)
  • Dài 820cm - Rộng 225mm (Bình phong 50cm)
  • Dài 1000mm - Rộng 260mm (Bình phong 60cm)
Số lượng cánh:

Phụ kiện gắn thêm khi khách hàng có nhu cầu gắn thêm kệ, mỗi đơn vị kệ là được tạo thành bởi 2 tấm bình phong, các loại bình phong kích thước khác nhau sẽ tương ứng với mỗi loại kệ khác nhau, xin vui lòng chọn đúng kệ dành cho bình phong của bạn.

Cấu tạo sản phẩm
Nhựa Picomat
Màu săc
Trắng
Độ dầy sản phẩm
Dầy 8mm
Kích thước tuỳ chọn
Dài 610mm - Rộng 200mm
Dài 820cm - Rộng 225mm
Dài 1000mm - Rộng 260mm

Các sản phẩm trong cùng danh mục:

Đã thêm sp so sánh