Chân Bình Phong

Ch-0001
40.000 vnđ

Phụ kiện gắn thêm khi khách hàng có nhu cầu duỗi thẳng bình phong, để 1 tấm bình phong có thể tự đứng được hoặc 1 bộ có thể duổi thẳng được, mỗi tấm bình phong cần 2 chân.

Số lượng cánh:

Phụ kiện gắn thêm khi khách hàng có nhu cầu duỗi thẳng bình phong, để 1 tấm bình phong có thể tự đứng được hoặc 1 bộ có thể duổi thẳng được, mỗi tấm bình phong cần 2 chân.

Cấu tạo sản phẩm
Nhựa Picomat
Màu săc
Trắng
Độ dầy sản phẩm
16mm
Kích thước tuỳ chọn
Cao 15cm - Rộng 28cm

Các sản phẩm trong cùng danh mục:

Đã thêm sp so sánh