Sản phẩm được thiết kế để lắp đặt dễ dàng ngay cả đối với phụ nữ, mọi bộ phận đều có chốt gài, lỗ ốc khoan sẳn, phụ kiện kèm theo đầy đủ, quý khách vui lòng xem video để lắp đặt theo thứ tự các bước sau đây: